CIMG2206

Firma působí na trhu od roku 1991. Výrobní čínnost firmy je zaměřena na výrobu a montáž ocelových konstrukcí a na zámečnické výrobky, určené hlavně pro stavebnictví. Včetně výrobků z nerezové oceli.

Svářečské práce jsou vykonávány vyškoleným personálem
(s evropskými zkouškami), pod dohledem svářečského kontrolora.

Firma vlastní ISO 9001 a Velký průkaz způsobilosti, které jsou zárukou kvality výroby.

Inspekční certifikát („Kvalifikace výrobce“)
je dokladem, že firma je způsobilá provádět výrobu (opravy), instalaci, servis a svářečské činnosti v níže uvedeném rozsahu, na základě ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990, (ČSN 73 2601), DIN 18 800-Teil7, ČSN EN 1011-1,2,3, při zavedeném systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a plnění požadavků na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14 731.


Náš výrobní program je zaměřen na:

  • nosné ocelové konstrukce
  • výroba ocelových konstrukcí a komponentů pro chladící věže, včetně jaderných zařízení
  • skladové a výrobní haly včetně opláštění a vrat
  • konstrukce z nerezové oceli
  • mobilní sklady a garáže
  • ocelové krovy a vazníky
  • zámečnické prvky pro stavebnictví
  • střechy z profilovaných plechů a panelů
  • komínové lávky na továrenské komíny
  • svářečské práce dle požadavků zákazníka
© Miloš Šimek 2012